Fred i sind og krop - Kurser

Fred i sind og krop

Om kurserne

Fred i sind og krop

Kropsbevidsthed er det store omdrejningspunkt i min undervisning.

Gennem kropsarbejde, Bob Moores energiøvelser, øvelser med lyd, afspænding, meditation og meditative øvelser, søger vi en dybere erkendelse af ”hvem er jeg”.

Mit ønske er at bevidstgøre om ”hvad er det der sker inde i mig og rundt om mig”. ”Hvad er mine sansninger”, ”hvad er mine erfaringer” og ”hvad er mine muligheder”.

Det kan være en langsommelig proces, men ind imellem sker der tigerspring.

Undervisningen er bygget op så vi beskæftiger os med mindre delelementer, og derfor gerne skulle opleve et brugbart redskab efter hvert forløb.

Alle kurserne tager udgangspunkt i centrering og åbenhed.

Jeg underviser i at sanse den fysiske krop og at blive opmærksom på den ikke fysiske dimension, som vi også er en del af.

Håbet er at vi kan blive lidt bedre til at se gennem alle de vaner, fordomme og forventninger vi styres af, og dermed komme i kontakt med vores indre dybder – inderste jeg. Ønsket er at komme til at se lidt klarere på os selv og andre.

Svaler

Engang i mellem er det en god ide at gøre status og stille sig selv følgende spørgsmål:

  • ”Er mit hoved og min krop i dialog med hinanden”?
  • ”Respekterer jeg mig selv før jeg har taget tøj på om morgenen, eller først når jeg har kastet det sidste blik i spejlet før jeg går ud af døren”?
  • ”Driver hesten mig rundt i manegen eller er jeg rytteren”?
  • ”Hvordan finder jeg fred i sindet og kroppen også når jeg ikke er på ferie”?

Bækkenbund og kropsbevidsthed

Der findes mange gode grunde til at optræne vores kropsbevidsthed og til at arbejde med bækkenbunden.

I vores ofte fortravlede hverdag har vi ikke så meget fokus på at sanse vores krop. Vi ved måske intellektuelt hvad vi kan med kroppen og vi har måske også viden om hvad motion og kost betyder, men at sanse kroppen og de signaler den sender er knap så meget i fokus. Men hvis vi skal lære at bruge vores krop hensigtsmæssigt og få glæde af de resurser den rummer, er kropsbevidsthed et godt sted at begynde.

Bækkenbunden er den store gruppe af muskler der ligger i bunden af bughulen. Disse muskler kan ikke mærkes udefra som vores arm- og benmuskler, derfor kræver det kropsbevidsthed at lære sin bækkenbund at kende. Hvis bækkenbunden ikke fungerer ordentligt kan der opstå forskellige typer af problemer. Musklerne kan være blevet for slappe eller for spændte. Det kan medføre at vi får problemer med vandladning og afføring. Der kan også opstå problemer med nedsynkning af blærer eller livmoder. Mænd kan få problemer med prostata. Og vi kan alle få problemer med vores seksualitet eller spændinger i bughulen. Ofte udskyder vi at gøre noget ved det til problemet er blevet virkelig stort. I stedet bør vi lære vores bækkenbund at kende med optræning og afspænding. Spændinger binder energien i kroppen. Frigører vi disse resurser, kan vi opdage hvor meget det påvirker vores krop, velvære og udtryk.

Undervisningen består af to moduler der kan tages i sammenhæng eller hver for sig.

Solnedgang

Fred i sind og krop – et grundforløb
At lære sin indre fred at kende er en gave. Spørgsmålet er ”hvordan kan jeg bruge den indre fred til gavn for mig selv, og dermed også til gavn for andre”? Gennem arbejde med kropsbevidsthed, afspænding, energiøvelser og meditation søger vi at styrke den indre fred. Vi understøtter læringsprocessen i at mærke sig selv og egne grænser samt styrker respekten for sig selv og andre. Herved får du klarere indsigt i dine muligheder og ønsker. Der veksles mellem bevægelse og hvile, lyd og stilhed, mental aktivitet og mental afspænding. Det er i grænselandet mellem disse at freden findes.

Fred i sind og krop – et fortsætterforløb
Vi går i dybden med arbejdet med kropsbevidsthed, afspænding, energiøvelser og meditation. Når vi lytter til kroppen opdager vi at der næsten altid er et kropsligt svar, men vi er i vane med at lytte mest til hovedet. Hvad er det så hovedet fortæller os? Vi undersøger hvad det er den indre stemme, der taler i os, siger. Hvad tænker vi når vi ser os selv udefra? Hvad siger vi når vi glemmer noget, når noget går galt eller når noget lykkes? Vi prøver at høre hvordan vi egentlig taler til os selv i et ukontrolleret øjeblik. Og vi prøver at få indsigt i nogle af de delpersonligheder der er en del af os. Ved at lytte til kroppens signaler og fortsætte vores arbejde med at kultivere hjertekvaliteter som venlighed, omsorg og at gennemskue hvad der er på spil i en given situation, får vi en mulighed for at drage omsorg for vores tanker, emotioner og delpersonligheder. Under alle omstændigheder lære vi altid lidt mere om os selv, og det er først når vi opdager hvad vi gør, at vi kan gøre det anderledes.

Fred i sind og krop – i praksis
Dette hold er for dig der har deltaget på begynder og fortsætterholdene. Vi arbejder videre med at sanse og lytte til kroppen, så det næsten bliver muligt at mærk cellernes ”åndedræt”, sammentrækning og udvidelse. Vægten lægges også på det fortsatte arbejde med at kultivere hjertets kvaliteter. Vi skal arbejde med tilgivelse. At forlige sig med sig selv, at leve med de valg vi har truffet i vores liv uden at bortforklare eller bebrejde sig selv. Hver eneste hændelse har en dyb sammenhæng med alt og hver eneste hændelse har en dyb konsekvens. Vi skader os selv, når vi med vores handling, tale og tanker ikke tager vare på andre. Vi skader andre, når vi med vores handling, tale og tanker ikke tager vare på os selv. Derfor skal vi starte med at tage vare på os selv og så at sige ”feje for egen dør før vi fejer for andres”. Der vil også være tid til at øve og fordybe sig i den praksis der fungerer bedst for dig.

Fred i sind og krop – weekend
1 – 2 gange årligt afholdes der weekend kursus. Temaerne varierer fra gang til gang. Eksempler på tidligere temaer: Grounding, tillid, hjertearbejde.

Bækkenbund og kropsbevidsthed - modul 1
Undervisningen består af teori om spænding og afspænding, om muskler og deres funktion, herunder bækkenbundsmuskulaturen. Vi ser også på nervesystemet og vejrtrækning. Den praktiske del består af optrænende, bevidstgørende og afspændende øvelser for hele kroppen herunder bækkenbunden.

Bækkenbund og kropsbevidsthed - modul 2
Undervisningen på dette hold består af kort repetition af teorien fra modul 1, det forventes at deltagerne har et vist forhåndsviden til emnerne. Hovedvægten lægges på det praktiske arbejde.